Termeni și condiții

© 2016 BARIN Accounting SRL, o societate românească cu răspundere limitată. Toate drepturile rezervate.

 

Declaraţie de păstrare a confidenţialităţii

BARIN Accounting se angajează să protejeze confidenţialitatea informaţiilor aduse la cunoştinţa sa și care au fost colectate prin intermediul website-ului sau informațiile pe care ni le furnizați atunci când vă înregistrați pe acest website (de exemplu: nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, sau curriculum vitae (CV) etc.), informațiile privitoare la vizitele dumneavoastră pe website-ul nostru și utilizarea de către dumneavoastră a produselor și a serviciilor noastre sunt confidențiale. Informațiile dumneavoastră nu sunt utilizate în alte scopuri, decât în situația în care obținem acordul dumneavoastră, sau dacă se cere sau se permite de legislație sau standarde profesionale.

 

Noi nu transmitem informaţii personale unor terţe părţi neafiliate, exceptând situaţiile în care acest lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime profesionale şi comerciale, pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră. şi/sau dacă se cere sau este astfel permis prin lege sau standarde profesionale.

 

În unele situaţii, BARIN Accounting poate, de asemenea, transmite informații personale despre dumneavoastră unor diverse companii externe sau furnizori de servicii care lucrează în numele nostru pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră.

 

Prin înregistrarea ca utilizator al acestui site sunteti de acord cu utilizarea informației potrivit acestei Declarații de păstrare a confidențialității.

 

BARIN Accounting permite citirea și descărcarea materialelor afișate pe site numai în scopuri de informare, non-comerciale. Utilizarea neautorizată a acestor informații incalcă drepturile de autor și de proprietate ale BARIN Accounting și atrage răspunderea celui vinovat conform legislației în vigoare.

 

BARIN Accounting nu este răspunzatoare pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, accidental sau intenționat, rezultat în urma utilizării acestui site.