Contabilitate pe standarde românești

Evidența contabilă

Oferim servicii de contabilitate managerială și financiară, care vă eliberează de procesul de introducere de date și de reconciliere a acestora, proces care este consumator de timp. Procesăm documentele contabile și menținem registrele de contabilitate, apoi furnizăm electronic rapoarte contabile ușor de înțeles, în maxim 10 zile de la finalul lunii.

Conformare fiscală (declarații fiscale)

Pregătim și depunem la autoritățile fiscale toate declarațiile obligatorii, lunar sau trimestrial (declarația de TVA, declarația de impozit pe profit, declarația Intrastat și altele).

Situații financiare

Pregătim situațiile financiare interimare și anuale, inclusiv bilanțul, contul de profit și pierdere, notele la situațiile financiare, etc.

Raportare IFRS

Întocmim pentru dumneavoastră situațiile financiare pe standarde internaționale de raportare financiară (bilanț, cont de profit și pierdere, cash flow, situația modificărilor în capitalurile proprii).

Cere o oferta

Managementul cash-ului

Pe baza procedurilor agreate de comun acord, efectuăm pentru dumneavoastră transferuri de numerar (plăți de salarii, plăți aferente impozitelor și taxelor pentru bugetul de stat, schimburi valutare, alte plăți).

Facturare

Pe baza contractelor cu clienții dumneavoastră emitem facturi pentru clienții companiei și urmărim gradul de colectare a acestora.

Raportare de management

Pe lângă rapoartele statutare contabile și fiscale obligatorii, la cerere, pregătim și rapoarte de management regulate precum: venituri si cheltuieli – buget versus efectiv, rapoarte pe centre de cost, previziuni de cash flow, rapoarte de trezorerie, asistență pentru auditul extern, etc.

Management financiar temporar

Pentru perioade temporare, oferim anumiți consultanți pentru a vă asista și acorda ajutor în cadrul departamentului financiar, sub directa supervizare a conducerii companiei, pentru a trece cu succes peste perioadele de lipsă de personal.

Revizuire contabilă și fiscală

Pe lângă contabilitatea statutară, oferim, de asemenea, servicii de revizuire contabilă și fiscală pentru unul sau mai multe exerciții financiare, pentru a confirma acuratețea și completitudinea rapoartelor contabile și fiscale întocmite intern.

Cere o oferta